top of page

#stoppesten


Het is mijn passie om mensen te inspireren. Om mensen tot bepaalde inzichten te brengen. Niet over hoe ík in het leven sta, niet over hoe ík het zie. Wel over hoe zij in het leven staan, wel om een bewustwording te creëren. Over zichzelf. Om even stil te staan bij al wat leeft in het leven dat ze leiden.

Dat is één van de redenen waarom ik heb gekozen voor het beroep van coach. En het geeft enorm veel voldoening om van mijn cliënten te horen dat de coaching heel wat voor hen betekent.

Naast 1 op 1 coaching, organiseer ik op regelmatige basis workshops en lezingen/infosessies. Mijn doel is om mensen samen te brengen, om verhalen te delen, om te leren van elkaar en vooral het gevoel te krijgen dat men niet alleen is. Ook mijn eigen verhaal deel ik daar graag.

Naast lezingen over stress en burn-out, heb ik nu ook een presentatie klaar over pesten. En meer bepaald, pesten bij volwassenen.

Vanuit mijn eigen recentelijke ervaringen, ben ik op zoek gegaan naar de wat, waarom en hoe over pestgedrag. Of ik al dan niet een antwoord heb gekregen op al die vragen, zal later duidelijk worden. Of misschien ook niet.

We hebben het hier over menselijk gedrag en misschien kan er daarom geen eenduidig antwoord gegeven worden op mijn vragen. #reflectievraag

Wat is pesten?

* Van Dale: treiteren

* Wikipedia: het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden.Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing.

* Persbericht van IDEWE ( 02/2014): herhaaldelijke opmerkingen over iemands privéleven, beledigingen en grappen of onaangename verrassingen uithalen vallen eveneens onder de noemer pesten, maar komen beduidend minder voor.

Het onderzoek naar en het creëren van mijn presentatie heeft me wel tot bepaalde inzichten gebracht. Nog meer, ik durf zelfs stellen dat het heeft geholpen aan mijn verwerkingsproces. Daar ben ik oprecht dankbaar voor.

Ik vind het ongelooflijk, maar vooral angstaanjagend, te lezen in bepaalde onderzoeken dat 1 op 5 volwassenen gepest wordt op het werk. Maar pestgedrag bij volwassen kan verschillende kanten opgaan; burenruzies, pesten op het werk, cyberpesten,…

Excuseer, mag ik even jouw aandacht? Volwassenen...!!!

Volwassenen, waarvan wordt verwacht dat wij het goede voorbeeld geven aan onze kinderen. Aan onze volgende generaties.

Hoe kunnen we onze kinderen leren dat pesten niet getolereerd mag en kan worden, terwijl we zelf het zo "vanzelfsprekend" vinden om mensen op, bijvoorbeeld, de sociale media even ongestoord te mogen treiteren?!

Dit kan, en wil ik eigenlijk, niet begrijpen.

Een hele campagne “STIP IT” wordt opgericht rond pestgedrag bij kinderen. Dat vind ik een prachtig initiatief. Pestgedrag wordt ook beschouwd als een traumatische ervaring. Wens je dat een kind toe?

Dus.. zijn wij, volwassenen, niet diegene die de eerste en juiste stap moeten zetten?

Zodat onze kinderen gewoon kind mogen zijn?

Zodat wij, als volwassen mens, ook gewoon mogen zijn?

Pestgedrag kan leiden tot depressieve gedachten, langdurige afwezigheid op werk, verschillende fysieke en psychische klachten en in het ergste geval… tot zelfdoding. Jawel, dat lees je goed: zelfdoding.

Laat ons dan alsjeblief allemaal wat meer stilstaan bij dit maatschappelijk probleem.

Vanuit mijn hoe, wat en waarom, maar ook vanuit het willen te begrijpen, ben ik gestart aan mijn presentatie. Daarnaast ook een beetje vanuit onbegrip, frustratie en boosheid. Dat moet ik eerlijk bekennen.

Toch wil ik de mildheid laten overheersen en is ook hier mijn doel om te sensibiliseren, inspireren en te motiveren.

Meer info en/of boekingen? Mail naar: coachmarjolein8@gmail.com

Word jij gepest of ken jij iemand? Weet dan dat je terecht kan bij verschillende instanties waar je je verhaal mag en kan doen. Waar hulpverleners klaar staan om je te helpen om je proces te verwerken. Het Centrum Algemeen Welzijn is er één van. Meer info: www.caw.be

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page